Triggerfinger of hokkende vinger

AnatomieOorzaak

Meestal overbelasting. Een triggerfinger komt wat vaker voor bij patienten met diabetes en reumatische aandoeningen.

AnatomieKlachten

De patient heeft lokale drukpijn aan de binnenzijde van de handpalm waar deze overgaat in de vinger, in sommige gevallen hokt de vinger tijdens buigen en strekken. De klachten zijn vaak in wisselende mate aanwezig. In uitzonderlijke gevallen hokt een vinger zonder pijn. Het mechanisme van hokken ontstaat doordat de pees verdikt is en nog maar moeizaam door de peesschede passeert.

AnatomieBehandeling

Als de klachten kortdurend bestaan of in lichte mate aanwezig zijn, kan een klein afneembaar spalkje in combinatie met leefregels effect hebben. De combinatie spalkje en corticosteroid injectie is in veel gevallen succesvol. Mochten de klachten langere tijd bestaan of hokt de vinger permanent, dan wordt er meestal gekozen voor een operatieve ingreep waarbij de peesschede gekliefd wordt.

M.Quervain (peesschedeontsteking)

AnatomieOorzaak

Overbelasting, degeneratieve veranderingen, posttraumatisch.

AnatomieKlachten

Pijn bij schroeven, wringen, inpakken, snoeien, optillen van een baby (jonge moeders) etc.

AnatomieDiagnostiek

Drukpijn aan de duimzijde van de pols. Maximale strekking van de duim geeft pijn aan de duimzijde van de pols. De test van Finkelstein is positief, de duim wordt door een vuist omsloten en vervolgens naar onderen bewogen, dit geeft in de meeste gevallen heftige pijn.

AnatomieBehandeling

In de meeste gevallen is een op maat gemaakte spalk in combinatie met leefregels afdoende. Bij onvoldoende resultaat wordt een injectie met corticosteroid gegeven. In het uiterste geval kan het eerste strekcompartiment operatief gekliefd worden.