Carpaal tunnel syndroom

AnatomieAnatomie

Dit kanaal wordt gevormd door de verbinding van de duimmuis met de pinkmuis aan de binnenzijde van de pols en de middenhandsbotjes aan de bovenzijde van de pols. Door dit kanaal lopen de buigpezen van de vingers, de duim en de middenarmzenuw, waarbij deze laatste wordt afgekneld.

AnatomieOorzaak

Vernauwing van het carpale kanaal door anatomische veranderingen (exostosen, tenosynovitis), oedemen (hormonaal), overbelasting.

AnatomieKlachten

Nachtelijke tintelingen aan de binnenzijde van de hand. Patienten worden wakker en gaan wapperen met de handen, dit geeft slechts tijdelijke verlichting. In veel gevallen gaat de hand ook tintelen tijdens telefoneren, fietsen, strijken, etc. Bij toenemende klachten kan het gevoel in de vingertoppen verminderen en de kracht in de hand afnemen.

AnatomieDiagnostiek

De test van Tinel (het kloppen op de zenuw) kan een aanwijzing geven voor het bestaan van een carpaal tunnel syndroom, dit geldt ook voor de test van Phalen (ellebogen op tafel met de hand voorovergebogen, gedurende 1 minuut). Tijdens deze test begint de hand te tintelen. Zijn beide testen positief dan is het aan te raden een EMG te laten maken bij de neuroloog.

AnatomieBehandeling

Rustspalk voor de nacht en risicovolle momenten op de dag. Het is aan te raden de spalk niet de gehele dag te dragen in verband met verstijving en verslapping van de pols. In sommige gevallen wordt een Kenacort injectie gegeven, bijvoorbeeld wanneer een operatie in verband met de leeftijd of gezondheid van de patient niet mogelijk is. Bij verergering van klachten of aanhoudende klachten wordt een operatie verricht.