Malletfinger

AnatomieOorzaak

Plotselinge overmatige buiging van het laatste kootje van de vinger (opmaken van een bed, volleybaltrauma).

AnatomieDiagnostiek

Het eindkootje hangt er passief bij en kan niet meer actief gestrekt worden. In sommige gevallen bij een direct trauma, kan een klein stukje bot afgescheurd worden door de pees. In deze gevallen moet altijd een foto gemaakt worden. Afhankelijk van de grootte van het botfragment, wordt eventueel geopereerd.

AnatomieBehandeling

Bij een avulsiefractuur heeft operatieve therapie de voorkeur. In alle andere gevallen wordt gedurende 8 weken een spalkje gedragen (gemaakt van thermoplastisch materiaal !) in combinatie met leefregels. Vervolgens wordt het spalkje in de daaropvolgende 4 weken afgebouwd en zonodig aangevuld met oefentherapie.

Skiduim

AnatomieAnatomie

Een skiduim is een letsel van de binnenste band van het duimgewricht (UCL) van het onderste kootje van de twee kootjes van de duim. De duim wordt met kracht naar buiten getrokken, dit kan door een skistok veroorzaakt worden, maar ook bijvoorbeeld tijdens sporten gebeuren. De band is mede verantwoordelijk voor de stabiliteit van het gewricht. Na een UCL letsel kan er instabiliteit van het gewricht optreden. De band kan een deelscheuring oplopen of totaal afscheuren. In sommige gevallen wordt een klein stukje bot meegetrokken (avulsiefractuur).

AnatomieKlachten

Pijn en mogelijk zwelling ter hoogte van de binnenste band van de duim. Onvermogen om bijvoorbeeld een sleutel om te draaien of een pot open te maken (krachtsvermindering).

AnatomieDiagnostiek

De Valgus Stress Test kan een belangrijke bijdrage leveren bij de diagnostiek. De hoek geeft aan in welke mate de band is aangedaan. Aanvullend onderzoek in de vorm van een foto of echo is in ieder geval noodzakelijk bij een acuut trauma.

AnatomieBehandeling

Bij een deelscheuring kan conservatief behandeld worden door middel van immobilisatie met behulp van gips of thermoplastisch materiaal in combinatie met leefregels. Na enige tijd kan eventueel gestart worden met duimstabiliserende oefeningen. De herstelperiode is vaak langdurig. Bij een totaalscheuring zal een operatie noodzakelijk zijn. Als een skiduim niet (of slecht) behandeld wordt, kan vervroegde slijtage van het gewricht ontstaan.