De problematiek rond hand- en polsaandoeningen kan alleen goed worden ingeschat vanuit zeer specifieke kennis; die beperkt zich niet tot de anatomie van de hand maar, heeft ook betrekking op bijvoorbeeld de aansturingsmechanismen vanuit de hersenen en de psychologische factoren, die een rol spelen bij het functioneren van de hand. Mede vanuit deze gedachte is in Veenendaal het handenspreekuur tot stand gekomen.

Tweemaal per week is er in het Handencentrum een interdisciplinair handenspreekuur met een van de handchirurgen en de handtherapeut.

Eenmaal per week is er in het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede een interdisciplinair handenspreekuur met een van de handchirurgen en de handtherapeut. Hier wordt gediagnostiseerd en beleid bepaald. Binnen drie dagen ontvangt de verwijzer een brief met aanbevelingen, waarin staat hoe de klacht benaderd dient te worden. Het spreekuur is laagdrempelig: huisartsen kunnen patienten doorverwijzen.

Het vervolgtraject kan bestaan uit:

Stap 1

Afwachten

Stap 2

Continueren ingestelde beleid

Stap 3

Verdere evaluatie

Stap 4

Handchirurgie

Stap 5

Handtherapie

Het bovenstaande zorgt voor korte lijnen en garandeert een efficient beleid en een doelmatige behandeling. Zorgverzekeraar Menzis ziet de toegevoegde waarde van het spreekuur in en verleent financiele ondersteuning.

Eenmaal per week is er een handenspreekuur met een van de handchirurgen, de traumatologen, de handtherapeut van het Handencentrum op de polikliniek in het Gelderse Vallei ziekenhuis in Ede. Hier worden mensen vanaf de spoedeisende hulp met een handletsel zo snel mogelijk in het juiste traject gebracht.

Eenmaal per maand is er een interdisciplinair spreekuur met de handtherapeut, de handchirurg en de reumatoloog in het Handencentrum in Veenendaal.

In het Handencentrum worden naast handtherapie, ergotherapie en het eenmalig fysiotherapeutisch consult, spalken vervaardigd ter ondersteuning van de behandeling. Tevens worden adviezen gegeven om de terugkeer naar het arbeidsproces te bespoedigen. Patienten kunnen snel terecht (indien gewenst op uw verzoek binnen 24 uur).